Logistik - Sökningen på Logistik gav följande träffar

Logistik presenteras av Norrköpings Hamn AB

Logistik Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen med olika godstransportstråk som sammanstrålar i en intermodal nod. Norrköping har närhet till stora produktions- och konsumtionsområden, och många aktörer har etablerat verksamhet för distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet. I Norrköping finns ett starkt logistikkluster, med många av branschens aktörer representerade, och det finns ett godsunderlag för frekvent trafik i alla riktningar.

Norrköpings Hamn AB har stora lagringsutrymmen i hamnområdet, moderna IT-lösningar samt koppling till olika transportslag och kan därmed erbjuda effektiva lager- och terminaltjänster.

Lager- och terminalverksamheten omfattar lagringsuppdrag samt relaterade kringtjänster såsom mottagning, märkning, emballering, inventering, stuffning/strippning i containrar och upplastning på bil/järnväg. En del av lagringsuppdragen avser rent landbaserat gods, d.v.s. utan någon koppling till sjöfarten.

Mer information på www.norrkopingshamn.se

Resultat 1 - 10 av totalt 376