Byggnadsmoduler - Sökningen på Byggnadsmoduler gav följande träffar

Byggnadsmoduler presenteras av Temporent AB

Byggnadsmoduler Temporentlokaler™ används vanligen som kontor, skolor eller förskolor i verksamheter som behöver växa på sin nuvarande plats. Med detta koncept kan du inom några få veckor ha allt det utrymme du behöver för att expandera verksamheten i ändamålsenliga lokaler, på kort eller lång sikt.

Temporentlokaler™ byggs med modulsystem som fungerar ungefär som byggklossar. Modulerna kan sammanfogas i det oändliga och upp till tre våningsplan. Vi kan också skapa en mängd alternativa planlösningar för olika inredningar och användningsområden. Lokalerna har hög standard, inte minst med avseende på god miljö och inre klimat.

Mer information på www.temporent.se

Resultat 1 - 10 av totalt 34