Branschorganisationer

Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys ry

Självständigt och icke vinstsyftande expertorgan på samhällsekonomins område. Institutet bedriver ekonomisk forskning och utarbetar konjunkturprognoser. Syftet med institutets verksamhet är att tillhandahålla forskningsresultat som underlag för samhällsdebatten och beslutsfattandet.

Pitkänsillanranta 3 A, 6.krs

FI-00530 Helsinki

Telefon: 0925357330
Fax: 0925357332

Helsinki

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf

Fyra arbetsgivarförbund - Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna, Arbets-givarföreningen för transport- och specialbranscher, Branschförbundet för Servi-cebranscherna och Arbetsgivarförbundet TIKLI slöt sig samman den 1.1.2011 och bildade Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf., som är medlem i EK, Finlands Näringsliv. Syftet med sammangåendet var att skapa ett stark, kompetent och kostnadsef-fektiv arbetsgivarförbund samt samla ett avsevärt antal företag i servicebran-schen under ett förbund. Med det strävar Palta efter effektivitet, verkningskraft, genomskinlighet och tillräckliga resurser. Nya förbundets uppgifter är effektiv kollektivavtals

PL 62

FI-00131 Helsinki

Telefon: 0205955000
Fax: 0205955001

Helsinki

Paperiliitto r.y.

Paperiliitto on paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden sekä paperinjalostuksen työntekijöiden ammattiliitto. Liiton jäsenet työskentelevät koneenhoitajina, sellunvalmistajina ja -keittäjinä, puunkäsittelyn hoitajina, kemikaalien käsittelijöinä, trukinkuljettajina, laboratoriotyöntekijöinä tai muissa tuotannon eri vaiheiden ammattiryhmissä. Paperiliittoon kuuluu myös paperiteollisuuden ylläpito-osastoilla työskenteleviä kuten kone-, sähkö- ja automaatiokorjaajia, siivoustyötä tekeviä sekä rakennus- ja kuljetustyöntekijöitä.

PL 326

FI-00531 Helsinki

Telefon: 0102897700
Fax: 097012279

Helsinki

Pintaurakoitsijat ry

Pintaurakoitsijat ry on valtakunnallinen työnantaja- ja yrittäjäpoliittinen järjestö, joka edistää pintakäsittelyalan kehittymistä.

Unioninkatu 14

FI-00130 Helsinki

Telefon: 091299501
Fax: 091299509

Helsinki

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL), Suomen osasto ry, Nordiskt vägforum (NVF), finska avdel

NVF skall främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.

c/o Liikennevirasto Pl 33

FI-00521 Helsinki

Telefon: 0408488638
Fax:

Helsinki

ProAgria Keskusten Liitto ry

Lantbruks- och hushållningssällskapen i Finland erbjuder lantbrukare och landsbygdsföretagare rådgivnings- och planeringshjälp. Här hittar du information om vart du kan vända dig när du behöver råd och vilka serviceformer vi kan erbjuda.

PL 251

FI-01301 Vantaa

Telefon: 0207472400
Fax: 0207472402

Vantaa

Puumiesten liitto r.y.

Puumiesten Liitto koostuu puu- ja metsäalalla toimivista henkilöistä, jotka yhdessä muodostavat laajan asiantuntijaverkoston. Puumiestoiminnan tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja suomalaisen puun puolesta toimiminen.

Keskustie 20 D

FI-40100 Jyväskylä

Telefon: 014215636
Fax: 014215652

Jyväskylä

Puusepänteollisuus ry

The Association of Finnish Furniture and Joinery Industries represents the interests of the companies in its sector. A significant number of furniture, kitchen fittings, window and door manufacturers and other wood product manufacturers in Finland are members of the Association. The Association is a member of the Finnish Forest Industries Federation.

PL 336

FI-00171 Helsinki

Telefon: 091324477
Fax: 091324445

Helsinki

Puuteollisuusyrittäjät ry

Association of Finnish Woodworking and Furniture Industries (AFWFI) is Finland's leading Trustee of furniture and joinery industries. Association's role is to promote a domestic work better known in Finland and abroad and to stimulate interest in and appreciation of this sector.

PL 150

FI-00251 Helsinki

Telefon: 0102192701
Fax: 096225126

Helsinki

Rahtarit ry

Rahtarit ry on maan suurin vapaaehtoisesti toimiva ammattialajärjestö, jossa raskaan liikenteen ammattilaiset niin yrittäjät kuin työsuhteiset kuljettajat sekä muut alan henkilöt ovat tasavertaisia jäseniä.

Pitkäniemenkatu 11

FI-33330 Tampere

Telefon: 033433751
Fax: 033433752

Tampere

Rakennusteollisuus RT ry, Byggnadsindustrin RT rf

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten, teknisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja.

PL 381

FI-00131 Helsinki

Telefon: 0912991
Fax: 09628264

Helsinki

Rakentamisen Laatu RALA ry, ruotsiksi Byggandets Kvalitet BYKVA rf

Byggandets Kvalitet BYKVA rf är en aktör som har grundats år 1997 av organisationer i fastighets- och byggbranschen i syfte att förbättra byggkvaliteten och främja förutsättningarna för en sund konkurrens i Finland. BYKVA samlar in uppgifter om och för ett register över företagen i branschen samt utvärderar dem och beviljar behörigheter och klassificeringar.

Vänrikinkuja 2

FI-02600 Espoo

Telefon: 0102922100
Fax: 0205955120

Espoo

Sesko Ry, Sesko rf

SESKO is the electrotechnical standardization association in Finland. According to its constitution SESKO participates as a representative of our country, in cooperation with IEC and CENELEC on global electrotechnical standardization. SESKO’s duty is to enforce the results of this work as national SFS standards. SESKO is also involved in several certifying systems.

Särkiniementie 3

FI-00210 Helsinki

Telefon: 09696391
Fax: 09677059

Helsinki

Sisustusarkkitehdit SIO ry, ruotsiksi Inredningsarkitekter SIO rf

SIO on vuonna 1949 perustettu ammatillinen järjestö, joka jakaa tietoa sisustusarkkitehtien monipuolisesta ammattitaidosta. SIOn toiminnan tavoitteena on parantaa ympäristön hyvää laatua ja edistää kulttuurisia, eettisiä ja kestävän kehityksen arvoja. Sisustusarkkitehdit ovat suorittaneet taiteen maisterin loppututkinnon (MA) tai muotoilijan ammattikorkeakoulututkinnon. Ammattitaitoisen sisustusarkkitehdin tunnistat SIO–lyhenteestä ammattinimikkeen perässä. SIO on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenjärjestö.

Mikonkatu 19 A

FI-00100 Helsinki

Telefon: 0468782573
Fax: 0968777468

Helsinki

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys - SVKK ry, Finsk-Ryska handelskammarföreningen - FRHK rf

Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan Venäjän-kaupan elinkaaren kaikissa vaiheissa – kun aloitat vientiä Venäjälle, suunnittelet yrityksen perustamista, haluat kasvattaa ja kehittää liiketoimintaasi tai etsit ajankohtaista tietoa Venäjän markkinoista.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Telefon: 0104391150
Fax: 0104391170

Helsinki

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA

Finlands Arkitektförbund, SAFA, är en professionell organisation som inte arbetar för ekonomisk vinning.

Runeberginkatu 5

FI-00100 Helsinki

Telefon: 09584448
Fax: 0958444222

Helsinki

Suomen Huonekalukaupan Liitto - Finlands Möbelhandels Förbund ry

Sisusta kotia ry on lahja-, kodinsisustus- ja huonekalualan parissa toimivien jäsentensä edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alan kaupan kehitystä valvomalla jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys edistää ja kehittää lahja- ja kodinsisustusalaa kotimaassa ja ulkomailla, ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita alan tavarantoimittajiin ja muihin sidosryhmiin sekä edistää jäsentensä yhteenkuuluvuudentunnetta ja yhteistyötä että edistää alan kaupan tunnettuutta ja kiinnostavuutta kuluttajien piirissä.

Mannerheimintie 76 A

FI-00250 Helsinki

Telefon: 0504417734
Fax:

Helsinki

Suomen julkisivu-urakoitsijat ry

Suomen julkisivu-urakoitsijat on julkisivurakentamisen asiantuntija jo 20 vuoden takaa. Yhdistyksemme tarkoitus on jäsentemme edunvalvonta, koulutus ja julkisivukorjausalan kehittäminen sekä laadun parantaminen.

Löytänänkatu 1 A 2

FI-20540 Turku

Telefon: 0400919767
Fax:

Turku

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö.

PL 38

FI-00401 Helsinki

Telefon: 09478999
Fax: 095878520

Helsinki

Suomen kuumasinkitsijät ry

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä yleistä kuumasinkityksen tuntemusta ja edistää sen tuotantohaarojen kehitystä. Yhdistys julkaisee alaa koskevaa tietoa ja järjestää koulutustilaisuuksia kuumasinkityksestä kiinnostuneille. Lisäksi osallistutaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Suomen kuumasinkitsijät r.y. kuuluu myös Pohjoismaiseen sinkitysyhdistykseen (Nordisk Förzinkningsförening).

c/o Boliden Kokkola Oy, PL 26

FI-67101 Kokkola

Telefon: 068286111
Fax: 068286005

Kokkola

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf

LOGY ry on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto. Jäsenilleen LOGY tarjoaa alan tuoreimman tiedon, hyödyllisimmät ideat ja arvokkaimmat kontaktit. Haluamme lisätä oston ja logistiikan toimintakentän tunnettuutta ja merkitystä liiketoiminnan keskeisenä tuloksentekijänä.

Ratamestarinkatu 7 A

FI-00520 Helsinki

Telefon: 0443367083
Fax: 09177675

Helsinki

Suomen Pakkausyhdistys ry, ruotsiksi Finska Förpackningsföreningen rf

Finska Förpackningsföreningen representerar hela förpackningskedjan i Finland. Den underbygger det generella affärsklimatet för förpackningsindustrin. Den verkar i gemensamma projekt och verksamheter gällande hela industrin.

Ritarikatu 3 b A

FI-00170 Helsinki

Telefon: 096840340
Fax: 0968403410

Helsinki

Suomen Satamaliitto ry ruotsiksi Finlands Hamnförbund rf

Hamnförbundet är en stark intressebevakare för hamninnehavare och en samhällelig opinionsbildare. Vi verkar för våra medlemshamnars bästa genom att erbjuda högklassig, snabb och kundinriktad intressebevakning samt informationstjänster och experttjänster. Vi är en stark samhällelig opinionsbildare i Finland och i EU.

Toinen linja 14

FI-00530 Helsinki

Telefon: 0103244888
Fax: 097530474

Helsinki

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, ruotsiksi Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf är centralorganisationen för standardisering i Finland. Medlemmarna i förbundet består av näringslivsorganisationer och finska staten. SFS styr och samordnar det nationella standardiseringsarbetet. Till förbundets huvudsakliga uppgifter hör att utarbeta, faststalla, publicera och sälja SFS-standarder.

PL 130

FI-00101 Helsinki

Telefon: 091499331
Fax: 091464925

Helsinki

Suomen ympäristökeskus

Finlands miljöcentral (SYKE) är ett forsknings- och expertinstitut som producerar information, kompetens och tjänster som är nödvändiga för en hållbar utveckling i samhället. SYKE ingår som en del i den statliga miljöförvaltningen och lyder under miljöministeriet. SYKE handhar också frågor som berör vattenresurser och i dessa funktioner resultatstyrs den av jord- och skogsbruksministeriet. Vi har intresse, kunskap och mod att agera för miljöns bästa.

PL 140

FI-00251 Helsinki

Telefon: 0295251000
Fax: 0954902190

Helsinki

Suomen Yrittäjät ry, ruotsiksi Företagarna i Finland rf

Företagarna i Finland arbetar aktivt för att påverka beslutsfattandet i näringslivspolitiska frågor. Detta förbättrar verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag. Vår röst hörs och vi uppnår resultat som Finlands största företagarorganisation.

PL 999

FI-00101 Helsinki

Telefon: 09229221
Fax: 0922922980

Helsinki

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK on yleishyödyllinen yhdistys, jonka missio on edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja sekä älykästä sähkön käyttöä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla tietoa. Lisäksi STEK jakaa kahdesti vuodessa rahoitusta sen toiminnan tavoitteita edistäville hankkeille.

Särkiniementie 3

FI-00210 Helsinki

Telefon: 0969631
Fax: 0968241310

Helsinki

Talotekniikkateollisuus ry

Finnish Association of Mechanical Building Services Industries (FAMBSI) is the Finnish cooperation organisation for industrial, economic and environmental issues within the mechanical building services industries. It was founded at the beginning of 2004, following the merger of the Association of Finnish Manufacturers of Air Handling Equipment (AFMAHE) and the Council of HPAC Industries (LTN). All members of both associations joined the new FAMBSI.

Pl 10

FI-00131 Helsinki

Telefon: 091923304
Fax: 09624462

Helsinki

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä. Olemme viestintätalo, joka toimii siltana tulevaisuuden tekijöiden ja yritysten välillä. Kerromme suomalaista tarinaa. Luotaamalla yhteiskuntaa etsimme uusia menestyksen reseptejä.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Telefon: 09131511
Fax: 092782959

Helsinki

Teknisen Kaupan Liitto ry, Tekniska Handelsförbundet rf

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toiminnassa keskeistä on edunvalvonta ja jäsenten kilpailukyvyn kehittäminen. Yhdistyksen vahvuus on, että se tuntee jäsenensä. Yhdistys tarkasteleekin nykyistä liiketoimintamalliaan siitä lähtökohdasta, miten se pystyy säilyttämään nykyiset asiakassuhteensa ja kehittämään niitä. Tämän vuoksi yhdistys panostaa jäsentensä tuntemiseen ja sellaiseen osaamiseen, jonka avulla se voi parhaiten palvella jäseniään. Onnistuakseen tässä tavoitteessa yhdistys kuuntelee jäsenkenttäänsä tarkasti.

Särkiniementie 3

FI-00210 Helsinki

Telefon: 096824130
Fax: 0968241310

Helsinki