Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556050-3095

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 306 339 Revenue Up 300 268 Revenue Up
Finansiella kostnader: 25 678 Revenue Up 25 557 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 61 700 Revenue Up 55 824 Revenue Down
Balansomslutning: 1 819 098 Revenue Up 1 715 142 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 71 916 Revenue Up 60 879 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 144 528 Revenue Up 124 215 Revenue Down
Justerat eget kapital: 491 309 Revenue Up 442 676 Revenue Up
Aktiekapital: 7 000 7 000
Antal anställda: 146 Revenue Up 141 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 27,0% Revenue Up 25,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 098 Revenue Down 2 130 Revenue Up
Lönsamhet: 20,1% Revenue Up 18,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,6% 12,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 49,8% Revenue Up 49,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8% Revenue Up 4,7% Revenue Down
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 306 339
Finansiella kostnader: 25 678
Resultat efter finansnetto: 61 700
Balansomslutning: 1 819 098
Omsättningstillgångar: 71 916
Kortfristiga skulder: 144 528
Justerat eget kapital: 491 309
Aktiekapital: 7 000
Antal anställda: 146

Nyckeltal

Soliditet: 27,0%
Omsättning per anställd: 2 098
Lönsamhet: 20,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,6%
Balanslikviditet: 49,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8%