Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556152-0825

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 249 561 Revenue Up 224 707 Revenue Down
Finansiella kostnader: 10 239 Revenue Up 3 718 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -7 298 Revenue Down 12 662 Revenue Up
Balansomslutning: 38 366 Revenue Down 84 309 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 33 423 Revenue Down 80 918 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 6 763 Revenue Down 6 985 Revenue Down
Justerat eget kapital: 15 903 Revenue Down 21 651 Revenue Up
Aktiekapital: 2 500 2 500
Antal anställda: 10 Revenue Down 14 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 41,5% Revenue Up 25,7% Revenue Up
Omsättning per anställd: 24 956 Revenue Up 16 050 Revenue Down
Lönsamhet: -2,9% Revenue Down 5,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -45,9% Revenue Down 58,5% Revenue Up
Balanslikviditet: 494,2% Revenue Down 1.158,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,7% Revenue Down 19,4% Revenue Up
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 249 561
Finansiella kostnader: 10 239
Resultat efter finansnetto: -7 298
Balansomslutning: 38 366
Omsättningstillgångar: 33 423
Kortfristiga skulder: 6 763
Justerat eget kapital: 15 903
Aktiekapital: 2 500
Antal anställda: 10

Nyckeltal

Soliditet: 41,5%
Omsättning per anställd: 24 956
Lönsamhet: -2,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -45,9%
Balanslikviditet: 494,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,7%