Exportera

Transportsentralen Trønderfrakt AS

Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 962 135 889

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 11 144 Revenue Up
Finansiella kostnader: 29 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 286 Revenue Down
Balansomslutning: 3 006 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 983 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 954 Revenue Up
Justerat eget kapital: 970 Revenue Up
Aktiekapital: 800
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 32,3% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 2,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 101,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 12 191
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: -47
Balansomslutning: 2 748
Omsättningstillgångar: 1 890
Kortfristiga skulder: 1 852
Justerat eget kapital: 896
Aktiekapital: 800
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 32,6%
Lönsamhet: -0,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -5,2%
Balanslikviditet: 102,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,5%