Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 882 456 412

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 11 951 Revenue Down
Finansiella kostnader: 106 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 936 Revenue Down
Balansomslutning: 24 032 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 6 920 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 9 509 Revenue Up
Justerat eget kapital: 14 523 Revenue Up
Aktiekapital: 2 720 Revenue Up
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 60,4% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 16,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 72,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 10 825
Finansiella kostnader: 247
Resultat efter finansnetto: 1 497
Balansomslutning: 30 583
Omsättningstillgångar: 12 771
Kortfristiga skulder: 14 109
Justerat eget kapital: 16 473
Aktiekapital: 2 775
Antal anställda: 5
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 53,9%
Omsättning per anställd: 2 165
Lönsamhet: 13,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,1%
Balanslikviditet: 90,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7%