Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 888 106 332

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 8 685 Revenue Up
Finansiella kostnader: 32 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 81 Revenue Down
Balansomslutning: 2 044 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 697 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 043 Revenue Down
Justerat eget kapital: 717 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 35,1% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 0,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 162,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 7 318
Finansiella kostnader: 9
Resultat efter finansnetto: 19
Balansomslutning: 1 771
Omsättningstillgångar: 1 681
Kortfristiga skulder: 1 012
Justerat eget kapital: 726
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 41,0%
Lönsamhet: 0,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,6%
Balanslikviditet: 166,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,6%