Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 916 749 309

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 4 951 Revenue Up
Finansiella kostnader: 4 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 381 Revenue Down
Balansomslutning: 2 250 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 173 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 392 Revenue Up
Justerat eget kapital: 858 Revenue Up
Aktiekapital: 101
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 38,1% Revenue Down
Lönsamhet: 7,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 44,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 156,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,1% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 4 280
Finansiella kostnader: 6
Resultat efter finansnetto: 695
Balansomslutning: 2 071
Omsättningstillgångar: 1 988
Kortfristiga skulder: 926
Justerat eget kapital: 1 146
Aktiekapital: 101
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 55,3%
Lönsamhet: 16,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 60,6%
Balanslikviditet: 214,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 33,8%