Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 960 317 114

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 12 252 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 176 Revenue Up
Balansomslutning: 9 499 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 8 488 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 481 Revenue Down
Justerat eget kapital: 8 018 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 84,4% Revenue Up
Lönsamhet: 1,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 573,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 13 352
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 978
Balansomslutning: 11 421
Omsättningstillgångar: 10 438
Kortfristiga skulder: 2 425
Justerat eget kapital: 8 996
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 78,8%
Lönsamhet: 7,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,9%
Balanslikviditet: 430,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,6%