Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 914 529 395

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 18 285 Revenue Down
Finansiella kostnader: 6 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -171 Revenue Down
Balansomslutning: 8 060 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 7 550 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 3 928 Revenue Down
Justerat eget kapital: 3 869 Revenue Down
Aktiekapital: 320
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 48,0% Revenue Down
Lönsamhet: -0,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -4,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 192,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -2,0% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 4 940
Finansiella kostnader: 31
Resultat efter finansnetto: -2 251
Balansomslutning: 2 022
Omsättningstillgångar: 1 952
Kortfristiga skulder: 325
Justerat eget kapital: 1 697
Aktiekapital: 320
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 83,9%
Lönsamhet: -45,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -132,6%
Balanslikviditet: 600,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -109,8%