Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556527-0120

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 55 608 Revenue Up 54 139 Revenue Up
Finansiella kostnader: 5 311 Revenue Up 4 816 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -575 Revenue Down 997 Revenue Down
Balansomslutning: 302 545 Revenue Down 305 564 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 6 858 Revenue Up 4 648 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 27 329 Revenue Down 29 774 Revenue Down
Justerat eget kapital: 17 363 Revenue Down 17 937 Revenue Up
Aktiekapital: 4 000 4 000
Antal anställda: 10 Revenue Down 11

Nyckeltal

Soliditet: 5,7% Revenue Down 5,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 5 561 Revenue Up 4 922 Revenue Up
Lönsamhet: -1,0% Revenue Down 1,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -3,3% Revenue Down 5,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 25,1% Revenue Up 15,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,6% Revenue Down 1,9% Revenue Down
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 55 608
Finansiella kostnader: 5 311
Resultat efter finansnetto: -575
Balansomslutning: 302 545
Omsättningstillgångar: 6 858
Kortfristiga skulder: 27 329
Justerat eget kapital: 17 363
Aktiekapital: 4 000
Antal anställda: 10

Nyckeltal

Soliditet: 5,7%
Omsättning per anställd: 5 561
Lönsamhet: -1,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -3,3%
Balanslikviditet: 25,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,6%