Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556527-0120

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 54 139 Revenue Up 52 989 Revenue Up
Finansiella kostnader: 4 816 Revenue Down 4 958 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 997 Revenue Down 1 422 Revenue Up
Balansomslutning: 305 564 Revenue Down 306 864 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 4 648 Revenue Down 5 171 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 29 774 Revenue Down 32 071 Revenue Down
Justerat eget kapital: 17 937 Revenue Up 16 940 Revenue Up
Aktiekapital: 4 000 4 000
Antal anställda: 11 11 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 5,9% Revenue Up 5,5% Revenue Up
Omsättning per anställd: 4 922 Revenue Up 4 817 Revenue Up
Lönsamhet: 1,8% Revenue Down 2,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,6% Revenue Down 8,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 15,6% Revenue Down 16,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9% Revenue Down 2,1% Revenue Up
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 54 139
Finansiella kostnader: 4 816
Resultat efter finansnetto: 997
Balansomslutning: 305 564
Omsättningstillgångar: 4 648
Kortfristiga skulder: 29 774
Justerat eget kapital: 17 937
Aktiekapital: 4 000
Antal anställda: 11

Nyckeltal

Soliditet: 5,9%
Omsättning per anställd: 4 922
Lönsamhet: 1,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,6%
Balanslikviditet: 15,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9%