Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 612 767

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 473 Revenue Up
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 346 Revenue Up
Balansomslutning: 167 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 72 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 99 Revenue Down
Justerat eget kapital: 68 Revenue Up
Aktiekapital: 60
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 40,7% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 73,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 508,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 72,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 211,4% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 182
Finansiella kostnader: 5
Resultat efter finansnetto: -49
Balansomslutning: 98
Omsättningstillgångar: 24
Kortfristiga skulder: 69
Justerat eget kapital: 29
Aktiekapital: 60
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 29,6%
Lönsamhet: -26,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -169,0%
Balanslikviditet: 34,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -44,9%