Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 952 107 402

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 28 989 Revenue Up
Finansiella kostnader: 107 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 642 Revenue Down
Balansomslutning: 30 168 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 27 709 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 4 260 Revenue Down
Justerat eget kapital: 25 901 Revenue Up
Aktiekapital: 0
Antal anställda: 19 Revenue Up
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 85,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 526 Revenue Down
Lönsamhet: 5,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 650,4% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,8% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 25 417
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 2 523
Balansomslutning: 32 674
Omsättningstillgångar: 27 339
Kortfristiga skulder: 5 112
Justerat eget kapital: 27 553
Aktiekapital: 0
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 84,3%
Lönsamhet: 9,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,2%
Balanslikviditet: 534,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,7%