Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 947 948 024

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 19 202 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 943 Revenue Down
Balansomslutning: 20 456 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 20 455 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 596 Revenue Down
Justerat eget kapital: 17 860 Revenue Up
Aktiekapital: 2 175
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 87,3% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 4,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 787,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,6% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 21 146
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 624
Balansomslutning: 20 866
Omsättningstillgångar: 20 865
Kortfristiga skulder: 2 510
Justerat eget kapital: 18 356
Aktiekapital: 2 175
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 88,0%
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,4%
Balanslikviditet: 831,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,0%