Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 965 621 962

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 11 126 Revenue Up
Finansiella kostnader: 18 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 253 Revenue Up
Balansomslutning: 4 783 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 4 558 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 705 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 039 Revenue Up
Aktiekapital: 171
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 42,6% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 2,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 168,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 22 637
Finansiella kostnader: 14
Resultat efter finansnetto: -2 721
Balansomslutning: 9 397
Omsättningstillgångar: 8 292
Kortfristiga skulder: 7 466
Justerat eget kapital: 787
Aktiekapital: 190
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 8,4%
Lönsamhet: -12,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -345,7%
Balanslikviditet: 111,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -28,8%