Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556160-8430

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 159 096 Revenue Up 156 417 Revenue Down
Finansiella kostnader: 8 199 Revenue Up 5 988 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 11 106 Revenue Down 11 880 Revenue Down
Balansomslutning: 1 007 056 Revenue Up 924 276 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 105 823 Revenue Up 65 225 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 68 527 Revenue Up 55 125 Revenue Down
Justerat eget kapital: 304 001 Revenue Up 292 896 Revenue Up
Aktiekapital: 127 500 127 500
Antal anställda: 33 Revenue Up 32 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 30,2% Revenue Down 31,7% Revenue Up
Omsättning per anställd: 4 821 Revenue Down 4 888 Revenue Down
Lönsamhet: 7,0% Revenue Down 7,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,7% Revenue Down 4,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 154,4% Revenue Up 118,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9% 1,9% Revenue Down
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 159 096
Finansiella kostnader: 8 199
Resultat efter finansnetto: 11 106
Balansomslutning: 1 007 056
Omsättningstillgångar: 105 823
Kortfristiga skulder: 68 527
Justerat eget kapital: 304 001
Aktiekapital: 127 500
Antal anställda: 33

Nyckeltal

Soliditet: 30,2%
Omsättning per anställd: 4 821
Lönsamhet: 7,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,7%
Balanslikviditet: 154,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9%