Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 916 827 660

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 2 473 Revenue Down
Finansiella kostnader: 29 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -823 Revenue Down
Balansomslutning: 1 740 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 740 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 432 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 308 Revenue Down
Aktiekapital: 1 500
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 75,2% Revenue Down
Lönsamhet: -33,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -62,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 402,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -45,6% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 1 867
Finansiella kostnader: 53
Resultat efter finansnetto: -330
Balansomslutning: 2 006
Omsättningstillgångar: 2 006
Kortfristiga skulder: 1 028
Justerat eget kapital: 978
Aktiekapital: 1 500
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 48,8%
Lönsamhet: -17,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -33,7%
Balanslikviditet: 195,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -13,8%