Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 960 418 301

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 13 841 Revenue Up
Finansiella kostnader: 213 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 440 Revenue Up
Balansomslutning: 6 490 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 548 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 5 707 Revenue Up
Justerat eget kapital: 543 Revenue Up
Aktiekapital: 700
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 8,4% Revenue Up
Lönsamhet: 3,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 81,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 97,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,1% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 14 087
Finansiella kostnader: 224
Resultat efter finansnetto: -23
Balansomslutning: 6 451
Omsättningstillgångar: 5 576
Kortfristiga skulder: 5 807
Justerat eget kapital: 524
Aktiekapital: 700
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 8,1%
Lönsamhet: -0,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -4,4%
Balanslikviditet: 96,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1%