Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 867 889 892

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 26 093 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 609 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 5 249 Revenue Up
Balansomslutning: 47 609 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 17 843 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 8 942 Revenue Down
Justerat eget kapital: 10 836 Revenue Up
Aktiekapital: 600
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 22,8% Revenue Up
Lönsamhet: 20,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 48,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 199,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,4% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 21 219
Finansiella kostnader: 942
Resultat efter finansnetto: 1 864
Balansomslutning: 42 791
Omsättningstillgångar: 8 111
Kortfristiga skulder: 5 050
Justerat eget kapital: 11 854
Aktiekapital: 600
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 27,7%
Lönsamhet: 8,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,7%
Balanslikviditet: 160,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,6%