Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 890 522 742

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 7 126 Revenue Down
Finansiella kostnader: 193 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 438 Revenue Down
Balansomslutning: 6 932 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 2 280 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 959 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 626 Revenue Up
Aktiekapital: 1 750
Antal anställda: 25 Revenue Down
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 37,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 285 Revenue Down
Lönsamhet: 6,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 237,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,1% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 7 120
Finansiella kostnader: 185
Resultat efter finansnetto: -242
Balansomslutning: 6 022
Omsättningstillgångar: 1 697
Kortfristiga skulder: 891
Justerat eget kapital: 2 237
Aktiekapital: 1 750
Antal anställda: 21
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 37,1%
Omsättning per anställd: 339
Lönsamhet: -3,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -10,8%
Balanslikviditet: 190,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9%