Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 889 961 112

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 15 007 Revenue Up
Finansiella kostnader: 40 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -781 Revenue Down
Balansomslutning: 1 770 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 292 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 2 047 Revenue Down
Justerat eget kapital: -277 Revenue Down
Aktiekapital: 350
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: -15,6% Revenue Down
Lönsamhet: -5,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 281,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 63,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -41,9% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 11 334
Finansiella kostnader: 71
Resultat efter finansnetto: 570
Balansomslutning: 2 924
Omsättningstillgångar: 2 423
Kortfristiga skulder: 2 514
Justerat eget kapital: 410
Aktiekapital: 654
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 14,0%
Lönsamhet: 5,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 139,0%
Balanslikviditet: 96,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,9%