Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 939 471 138

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 35 013 Revenue Up
Finansiella kostnader: 209 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 7 378 Revenue Up
Balansomslutning: 29 298 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 13 624 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 11 458 Revenue Up
Justerat eget kapital: 8 790 Revenue Up
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 16 Revenue Up
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 30,0%
Omsättning per anställd: 2 188 Revenue Down
Lönsamhet: 21,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 83,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 118,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 34 875
Finansiella kostnader: 223
Resultat efter finansnetto: 6 834
Balansomslutning: 28 699
Omsättningstillgångar: 14 836
Kortfristiga skulder: 12 797
Justerat eget kapital: 8 610
Aktiekapital: 1 000
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 30,0%
Lönsamhet: 19,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 79,4%
Balanslikviditet: 115,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,6%