Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556060-3176

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 256 499 Revenue Up 253 802 Revenue Up
Finansiella kostnader: 5 843 Revenue Down 7 745 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 20 267 Revenue Up 19 563 Revenue Up
Balansomslutning: 897 791 Revenue Up 876 845 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 103 745 Revenue Up 96 561 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 62 936 Revenue Up 57 629 Revenue Up
Justerat eget kapital: 240 210 Revenue Up 224 169 Revenue Up
Aktiekapital: 35 000 35 000
Antal anställda: 50 Revenue Up 49 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 26,8% Revenue Up 25,6% Revenue Up
Omsättning per anställd: 5 130 Revenue Down 5 180 Revenue Down
Lönsamhet: 7,9% Revenue Up 7,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,4% Revenue Down 8,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 164,8% Revenue Down 167,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,9% Revenue Down 3,1% Revenue Down
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 256 499
Finansiella kostnader: 5 843
Resultat efter finansnetto: 20 267
Balansomslutning: 897 791
Omsättningstillgångar: 103 745
Kortfristiga skulder: 62 936
Justerat eget kapital: 240 210
Aktiekapital: 35 000
Antal anställda: 50

Nyckeltal

Soliditet: 26,8%
Omsättning per anställd: 5 130
Lönsamhet: 7,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,4%
Balanslikviditet: 164,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,9%