Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 604 268

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 9 067 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 476 Revenue Up
Balansomslutning: 4 836 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 4 434 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 963 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 838 Revenue Up
Aktiekapital: 300
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 58,7% Revenue Up
Lönsamhet: 16,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 52,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 225,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 30,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 13 362
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 3 081
Balansomslutning: 8 124
Omsättningstillgångar: 7 187
Kortfristiga skulder: 2 825
Justerat eget kapital: 5 241
Aktiekapital: 300
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 64,5%
Lönsamhet: 23,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 58,8%
Balanslikviditet: 254,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 37,9%