Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 943 559 775

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 24 332 Revenue Down
Finansiella kostnader: 219 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -119 Revenue Down
Balansomslutning: 6 724 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 3 342 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 2 017 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 240 Revenue Down
Aktiekapital: 1 550
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 18,4% Revenue Up
Lönsamhet: -0,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -9,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 165,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 25 987
Finansiella kostnader: 232
Resultat efter finansnetto: 276
Balansomslutning: 6 225
Omsättningstillgångar: 3 402
Kortfristiga skulder: 2 328
Justerat eget kapital: 1 452
Aktiekapital: 1 550
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 23,3%
Lönsamhet: 1,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,0%
Balanslikviditet: 146,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,2%