Stödmurar - Sökningen på Stödmurar gav följande träffar

Stödmurar presenteras av BG Byggros AB

Stödmurar Bullermurar – flera typer av bullermurverk i sten eller trä
Bullermurar kan utformas på många olika sätt och i olika material. Byggros levererar bullermurar som byggs i gabioner (trådnät) med stenar eller med gröna fasader av till exempel murgröna. Bullermurar av gabioner kan anpassas både till privata trädgårdar eller som skydd mot trafiken på motorvägar.
Byggros har också bullermurar av pilträ som kan ge sken av en naturlig och levande bullermur eller torkade pilstammar. Bullermuren av pilträ ger en effektiv brusdämpning eftersom skärmen har en stor kärna av stenull.

Mer information på www.byggros.com/sv/produkter/4000-stodmurar-bullervallar

Resultat 1 - 10 av totalt 64