Stålhallar - Sökningen på Stålhallar gav följande träffar

Stålhallar presenteras av Temahallen AB

Stålhallar Temahallen tillverkar bärverkskomponenter och byggsmidesprodukter vid produktionsanläggningen i Vinslöv. Från och med 2011-05-02 gäller eurokoderna inklusive nationella anpassningar fullt ut för dimensionering och utförande av bärverkskomponenter i stål. Vad innebär detta?

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Temahallen är sedan tidigare SBS certifierade via Nordcert. Samarbetet fortskrider och Temahallen kommer under hösten att vara certifierade enligt EN1090. Härefter är Temahallen berättigat att CE- märka sina produkter. Förutom att vi levererar kompletta hallar så vill vi framhäva mångsidigheten och flexibiliteten med en egen Läs mer ->

Mer information på www.temahallen.com

Resultat 1 - 10 av totalt 59