Reglerventiler - Sökningen på Reglerventiler gav följande träffar

Reglerventiler presenteras av CCI Valve Technology AB

Reglerventiler En reglerventil är ett ställorgan i ett system med vätska eller gas som arbetsmedium. Genomloppsarean förändras genom t.ex. elektriska signaler och därmed påverkas sambandet mellan flöde och tryckfall över ventilen.

Det finns tre vanliga typer av reglerventiler. CCI Valve Technology kategoriserar dem löst efter vilken typ av körning de kommer att utsättas för: vanlig, halvsvår och krävande körning. Vi erbjuder ett sortiment av produkter i dessa tre klasser för att ge våra kunder en lämplig lösning oavsett ändamål.

Mer information på www.imi-critical.com

Resultat 1 - 10 av totalt 182