Polyamid - Sökningen på Polyamid gav följande träffar

Polyamid presenteras av IMCD Sweden AB

Polyamid IMCD Nordic är ledande distributör av polyamid och andra specialkemikalier samt livsmedelsadditiver. Våra tekniska specialister säkerställer att våra partner drar fördel av en djup kunskap om produkter och applikationer, liksom av ett internationellt nätverk kopplat till en stark lokal närvaro och förståelse. IMCD Nordic har en imponerande tillväxthistorik, verksamheten är mer än fördubblad under det senaste decenniet, understödd av starka lokala labbresurser, utmärkt marknadspenetration samt långsiktiga samarbeten med huvudsakliga partnerföretag.

Mer information på www.imcd.se

Resultat 1 - 10 av totalt 87