Hamntjänster - Sökningen på Hamntjänster gav följande träffar

Hamntjänster presenteras av Norrköpings Hamn AB

Hamntjänster Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containrar samt projektlaster från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Norrköpings Hamn AB har stora lagringsutrymmen i hamnområdet, moderna IT-lösningar samt koppling till olika transportslag och kan därmed erbjuda effektiva lager- och terminaltjänster.

Lager- och terminalverksamheten omfattar lagringsuppdrag samt relaterade kringtjänster såsom mottagning, märkning, emballering, inventering, stuffning/strippning i containrar och upplastning på bil/järnväg. En del av lagringsuppdragen avser rent landbaserat gods, d.v.s. utan någon koppling till sjöfarten.

Mer information på www.norrkopingshamn.se

Resultat 1 - 10 av totalt 112