Etylenglykol - Sökningen på Etylenglykol gav följande träffar

Etylenglykol presenteras av Arom-Dekor Kemi AB

Etylenglykol AdProLine®-glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Glykolerna är lämpliga för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. AdProLine®-glykoler skyddar mot frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation.

Arom-dekor Kemi AB är en av Nordens ledande leverantörer av kemikalier för fordonsvård, verkstadsindustri samt rengöring i allmänhet. Största delen av produktionen och förpackning sker i den helt nybyggda (2012) fabriken i Lockryd sydost om Borås.

Mer information på www.aromdekor.se

Resultat 1 - 10 av totalt 29