Bullerskärmar - Sökningen på Bullerskärmar gav följande träffar

Bullerskärmar presenteras av BG Byggros AB

Bullerskärmar Bullerskärmar av pilträ
Bullerskärmen ”Den naturliga bullerskärmen” är unik med fasader av levande eller torkad pil. Samtidigt har erfarenheten visat att det är en av de mest flexibla bullerskärmarna. "Den naturliga bullerskärmen" är konkurrenskraftiga både när det gäller funktion och ekonomi. Användningen av odlat massivträ, absorberande stenull och mycket kraftiga pilstammar säkerställer dock att "Den naturliga bullerskärmen" har kunnat utvecklas och testas för optimal prestanda på tekniska parametrar som statik, hållbarhet och brusdämpning.

Mer information på www.byggros.com/sv/produkter/4000-stodmurar-bullervallar/den-naturliga-bullerskarmen

Resultat 1 - 10 av totalt 57