Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0688012-5

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201604
Antal månader: 12
Omsättning: 1 036 Revenue Up
Finansiella kostnader: 5 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 32 Revenue Up
Balansomslutning: 486 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 22 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 243 Revenue Up
Justerat eget kapital: 172 Revenue Up
Aktiekapital: 4

Nyckeltal

Soliditet: 35,4% Revenue Up
Lönsamhet: 3,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 18,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 9,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,6% Revenue Up
Bokslut 201704
Antal månader: 12
Omsättning: 949
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 29
Balansomslutning: 483
Omsättningstillgångar: 21
Kortfristiga skulder: 203
Justerat eget kapital: 195
Aktiekapital: 4

Nyckeltal

Soliditet: 40,4%
Lönsamhet: 3,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,9%
Balanslikviditet: 10,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,6%