Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556372-4664

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 2 802 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 197 Revenue Down
Balansomslutning: 13 640 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 3 378 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 111 Revenue Down
Justerat eget kapital: 12 968 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 95,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 802 Revenue Down
Lönsamhet: 42,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 3.043,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,8% Revenue Down
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 1 968
Finansiella kostnader: 106
Resultat efter finansnetto: 120
Balansomslutning: 13 555
Omsättningstillgångar: 3 891
Kortfristiga skulder: 4 705
Justerat eget kapital: 8 306
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 61,3%
Omsättning per anställd: 1 968
Lönsamhet: 6,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,4%
Balanslikviditet: 82,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,7%