Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1011892-6

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201606
Antal månader: 12
Omsättning: 5 026 Revenue Up
Finansiella kostnader: 3 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 280 Revenue Up
Balansomslutning: 2 186 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 502 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 532 Revenue Down
Justerat eget kapital: 628 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 11 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 28,7% Revenue Up
Omsättning per anställd: 457 Revenue Up
Lönsamhet: 5,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 44,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 32,8% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,9% Revenue Up
Bokslut 201712
Antal månader: 18
Omsättning: 3 417
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 427
Balansomslutning: 2 419
Omsättningstillgångar: 410
Kortfristiga skulder: 1 532
Justerat eget kapital: 887
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 10

Nyckeltal

Soliditet: 36,7%
Omsättning per anställd: 342
Lönsamhet: 12,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 48,1%
Balanslikviditet: 26,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,7%