Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0950016-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201501
Antal månader: 12
Omsättning: 318 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -5 Revenue Down
Balansomslutning: 1 650 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 86 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 31 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 620 Revenue Up
Aktiekapital: 18
Antal anställda: 1 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 98,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 318 Revenue Up
Lönsamhet: -1,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 277,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,1% Revenue Down
Bokslut 201701
Antal månader: 12
Omsättning: 163
Resultat efter finansnetto: 73
Balansomslutning: 1 815
Omsättningstillgångar: 7
Kortfristiga skulder: 31
Justerat eget kapital: 1 784
Aktiekapital: 18
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 98,3%
Omsättning per anställd: 163
Lönsamhet: 44,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,1%
Balanslikviditet: 22,6%