Wibroe, Duckert & Partners A/S
Vester Farimagsgade 41
DK-1606 København V
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 22655393
Fax: +45 72215110

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 4 879
Balansomslutning: 21 668
Omsättningstillgångar: 17 654
Kortfristiga skulder: 10 562
Justerat eget kapital: 10 315
Aktiekapital: 774
Antal anställda: 26

Nyckeltal

Soliditet: 47,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 47,3%
Balanslikviditet: 167,1%