Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0713458-9

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201606 (koncern)
Antal månader: 12
Omsättning: 2 066 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 232 Revenue Up
Balansomslutning: 1 185 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 610 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 432 Revenue Up
Justerat eget kapital: 753 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 63,5% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 11,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 30,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 141,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 19,6% Revenue Up
Bokslut 201706
Antal månader: 12
Omsättning: 1 645
Resultat efter finansnetto: 225
Balansomslutning: 1 068
Omsättningstillgångar: 517
Kortfristiga skulder: 302
Justerat eget kapital: 767
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 25

Nyckeltal

Soliditet: 71,8%
Omsättning per anställd: 66
Lönsamhet: 13,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,3%
Balanslikviditet: 171,2%