Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0721798-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201601
Antal månader: 12
Omsättning: 1 477 Revenue Down
Finansiella kostnader: 6 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 92 Revenue Up
Balansomslutning: 836 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 582 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 318 Revenue Down
Justerat eget kapital: 468 Revenue Up
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 16 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 56,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 92 Revenue Up
Lönsamhet: 6,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 183,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,7% Revenue Up
Bokslut 201701
Antal månader: 12
Omsättning: 1 457
Finansiella kostnader: 5
Resultat efter finansnetto: 116
Balansomslutning: 838
Omsättningstillgångar: 536
Kortfristiga skulder: 327
Justerat eget kapital: 461
Aktiekapital: 3
Antal anställda: 16

Nyckeltal

Soliditet: 55,0%
Omsättning per anställd: 91
Lönsamhet: 8,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,2%
Balanslikviditet: 163,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,4%