Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0894997-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 352 Revenue Down
Finansiella kostnader: 4 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 6 Revenue Down
Balansomslutning: 648 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 37 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 42 Revenue Up
Justerat eget kapital: 606 Revenue Down
Aktiekapital: 101
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 93,5% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 1,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 88,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5% Revenue Down
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 365
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 4
Balansomslutning: 603
Omsättningstillgångar: 48
Kortfristiga skulder: 57
Justerat eget kapital: 546
Aktiekapital: 101
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 90,5%
Omsättning per anställd: 91
Lönsamhet: 1,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,7%
Balanslikviditet: 84,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,8%