Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0912028-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201602
Antal månader: 12
Omsättning: 383 Revenue Down
Finansiella kostnader: 4
Resultat efter finansnetto: -12 Revenue Up
Balansomslutning: 172 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 0 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 137 Revenue Down
Justerat eget kapital: 35 Revenue Down
Aktiekapital: 3
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 20,3% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -3,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -34,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 0,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,7% Revenue Up
Bokslut 201702
Antal månader: 12
Omsättning: 461
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 5
Balansomslutning: 180
Omsättningstillgångar: 31
Kortfristiga skulder: 94
Justerat eget kapital: 36
Aktiekapital: 3

Nyckeltal

Soliditet: 20,0%
Lönsamhet: 1,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,9%
Balanslikviditet: 33,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,4%