Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556620-7519

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 437 378 Revenue Down 500 658 Revenue Up
Finansiella kostnader: 482 Revenue Up 331 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 23 283 Revenue Up 11 653 Revenue Up
Balansomslutning: 156 956 Revenue Down 180 021 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 136 944 Revenue Down 154 913 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 76 105 Revenue Down 103 588 Revenue Down
Justerat eget kapital: 75 979 Revenue Up 75 971 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 90 Revenue Down 101 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 48,4% Revenue Up 42,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 4 860 Revenue Down 4 957 Revenue Up
Lönsamhet: 5,3% Revenue Up 2,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 30,6% Revenue Up 15,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 179,9% Revenue Up 149,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 15,1% Revenue Up 6,7% Revenue Up
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 437 378
Finansiella kostnader: 482
Resultat efter finansnetto: 23 283
Balansomslutning: 156 956
Omsättningstillgångar: 136 944
Kortfristiga skulder: 76 105
Justerat eget kapital: 75 979
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 90

Nyckeltal

Soliditet: 48,4%
Omsättning per anställd: 4 860
Lönsamhet: 5,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 30,6%
Balanslikviditet: 179,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 15,1%