ViaCon AB
Box 2064
SE-531 02 Lidköping
Besöksadress:
Vallgatan 21
SE-531 30 Lidköping
Kommun: Lidköping
Län: Västra Götalands län
Fax: +46 (0)510-24555

Verksamhet

Din partner inom mark, väg och vatten. Vi är en leverantör av rörbroar, vägtrummor, geosynteter, VA-produkter samt produkter för park & miljö. Med egen produktion och stor lagerhållning har vi förtroendet att dagligen leverera till våra kunder över hela landet.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556620-7519
Momsreg.nr (VAT):SE556620751901
Etableringsår:2001
Dotterbolag till:ViaCon International AB
Omsättning (×1000) SEK:500 658
Antal anställda:101

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Henrik Perbeck
Verkställande direktör:Peter Lager
Marknad: Access krävs
Ekonomi: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Teknik: Access krävs
Inköp: Access krävs
Personal: Access krävs

Försäljningskontor

Eslöv, 0771-640040

Gävle, 0771-640040

Halmstad, 0771-640040

Huddinge, 0771-640040

Karlstad, 0771-640040

Kungälv, 0771-640040

Luleå, 0771-640040

Lycksele, 0771-640040

Märsta, 0771-640040

Umeå, 0771-640040

Produkter och tjänster

Anläggningsmaskiner

Armeringsväv

Asfaltarmering

Avloppsreningsanläggningar

Bentonitmattor

Broar

Broelement

Brunnar

Bullerskärmar

Dagvattenmagasin

Dräneringsrör

Fiberduk

Gabioner

Geomembraner

Geonät

Glasfiberarmering

Grundmursplattor

Gräsarmering

Gummiduk

HDPE-folie

Infiltrationsrör

Jordarmering

Kabelrör

Kompositarmering

Kulvertar

Kulvertrör

LLDPE-folie

Membraner

Plaströr

Polyesterväv

Polyetenrör

Pumpar

Radonspärrar

Regnvattensystem

Rännor

Rör

Rörbroar

Silor

Siloutmatare

Stålbroar

Stödmurar

Tillfälliga broar

Trafikbullerskydd

Tunnelrör

Tätskikt

VA-artiklar

Vattenledningsrör

Ventilationskanaler

Ventilationsrör

Vägräckesbalk

Vägtrafikprodukter

Vägtrummor

Översvämningsskydd

Alternativa sökord

dräneringsmattor

erosionsmattor

erosionsskydd

färdigfyllda gabioner

fördröjningsmagasin

gräsarmering, plast

marktäckning

ogräsduk

vertikalmur

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Tillverkare

Återförsäljare

Varumärken

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 500 658
Finansiella kostnader: 331
Resultat efter finansnetto: 11 653
Balansomslutning: 180 021
Omsättningstillgångar: 154 913
Kortfristiga skulder: 103 588
Justerat eget kapital: 75 971
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 101

Nyckeltal

Soliditet: 42,2%
Omsättning per anställd: 4 957
Lönsamhet: 2,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,3%
Balanslikviditet: 149,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,7%