Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556597-8136

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 4 453 Revenue Up 3 343 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 190 Revenue Down 499 Revenue Up
Balansomslutning: 5 811 Revenue Up 5 402 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 674 Revenue Up 5 282 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 153 Revenue Up 1 904 Revenue Up
Justerat eget kapital: 3 311 Revenue Up 3 166 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 4 Revenue Down 6

Nyckeltal

Soliditet: 57,0% Revenue Down 58,6% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 113 Revenue Up 557 Revenue Up
Lönsamhet: 4,3% Revenue Down 14,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,7% Revenue Down 15,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 263,5% Revenue Down 277,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,3% Revenue Down 9,3% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 4 453
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 190
Balansomslutning: 5 811
Omsättningstillgångar: 5 674
Kortfristiga skulder: 2 153
Justerat eget kapital: 3 311
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 57,0%
Omsättning per anställd: 1 113
Lönsamhet: 4,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,7%
Balanslikviditet: 263,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,3%