Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556069-0751

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 3 492 449 Revenue Up 3 002 045 Revenue Up 1 543 894
Finansiella kostnader: 46 753 Revenue Up 42 658 Revenue Up 17 586
Resultat efter finansnetto: 0 Revenue Down 315 607 Revenue Up 168 201
Balansomslutning: 3 923 767 Revenue Up 3 663 568 Revenue Up 3 463 329
Omsättningstillgångar: 1 583 891 Revenue Up 1 322 186 Revenue Up 1 203 952
Kortfristiga skulder: 1 250 418 Revenue Up 439 539 Revenue Down 1 204 618
Justerat eget kapital: 2 226 450 Revenue Up 2 004 860 Revenue Up 1 025 342
Aktiekapital: 65 490 Revenue Up 34 235 34 235
Antal anställda: 1 561 Revenue Up 1 446 Revenue Up 764

Nyckeltal

Soliditet: 56,7% Revenue Up 54,7% Revenue Up 29,6%
Omsättning per anställd: 2 237 Revenue Up 2 076 Revenue Up 2 021
Lönsamhet: 0,0% Revenue Down 10,5% Revenue Down 10,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,0% Revenue Down 15,7% Revenue Down 16,4%
Balanslikviditet: 126,7% Revenue Down 300,8% Revenue Up 99,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,2% Revenue Down 9,8% Revenue Up 5,4%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 3 492 449
Finansiella kostnader: 46 753
Resultat efter finansnetto: 0
Balansomslutning: 3 923 767
Omsättningstillgångar: 1 583 891
Kortfristiga skulder: 1 250 418
Justerat eget kapital: 2 226 450
Aktiekapital: 65 490
Antal anställda: 1 561

Nyckeltal

Soliditet: 56,7%
Omsättning per anställd: 2 237
Lönsamhet: 0,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,0%
Balanslikviditet: 126,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,2%