Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556099-7099

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 9 799 Revenue Down 10 181 Revenue Down 10 252
Finansiella kostnader: 77 Revenue Down 84 Revenue Up 54
Resultat efter finansnetto: -22 Revenue Up -719 Revenue Down 9
Balansomslutning: 8 120 Revenue Down 9 409 Revenue Down 10 276
Omsättningstillgångar: 3 967 Revenue Down 4 913 Revenue Down 5 427
Kortfristiga skulder: 2 282 Revenue Down 3 440 Revenue Up 2 430
Justerat eget kapital: 4 540 Revenue Down 4 562 Revenue Down 6 281
Aktiekapital: 200 200 200
Antal anställda: 9 9 9

Nyckeltal

Soliditet: 55,9% Revenue Up 48,5% Revenue Down 61,1%
Omsättning per anställd: 1 089 Revenue Down 1 131 Revenue Down 1 139
Lönsamhet: -0,2% Revenue Up -7,1% Revenue Down 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,5% Revenue Up -15,8% Revenue Down 0,1%
Balanslikviditet: 173,8% Revenue Up 142,8% Revenue Down 223,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,7% Revenue Up -6,7% Revenue Down 0,6%
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 9 799
Finansiella kostnader: 77
Resultat efter finansnetto: -22
Balansomslutning: 8 120
Omsättningstillgångar: 3 967
Kortfristiga skulder: 2 282
Justerat eget kapital: 4 540
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 9

Nyckeltal

Soliditet: 55,9%
Omsättning per anställd: 1 089
Lönsamhet: -0,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,5%
Balanslikviditet: 173,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,7%