Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1527461-0

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 1 973 Revenue Up
Finansiella kostnader: 14 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 89 Revenue Up
Balansomslutning: 1 385 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 24 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 481 Revenue Down
Justerat eget kapital: 750 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 17 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 54,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 116 Revenue Up
Lönsamhet: 4,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 5,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,4% Revenue Up
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 1 904
Finansiella kostnader: 16
Resultat efter finansnetto: 89
Balansomslutning: 1 423
Omsättningstillgångar: 9
Kortfristiga skulder: 331
Justerat eget kapital: 771
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 54,2%
Lönsamhet: 4,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,5%
Balanslikviditet: 2,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,4%