Unisys A/S
Østergade 1,2,sal
DK-1100 København K
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 44383838
Fax: +45 44471100

Bokslut 201512
Antal anställda: 45

Nyckeltal