Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 936 980 058

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 13 005 Revenue Up 11 074 Revenue Up
Finansiella kostnader: 4 Revenue Down 45 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 227 Revenue Up 36 Revenue Up
Balansomslutning: 4 807 Revenue Up 4 572 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 4 683 Revenue Up 4 411 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 962 Revenue Up 1 918 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 845 Revenue Up 2 653 Revenue Down
Aktiekapital: 1 000 1 000
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 59,2% Revenue Up 58,0% Revenue Up
Lönsamhet: 1,7% Revenue Up 0,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,0% Revenue Up 1,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 238,7% Revenue Up 230,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8% Revenue Up 1,8% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 13 005
Finansiella kostnader: 4
Resultat efter finansnetto: 227
Balansomslutning: 4 807
Omsättningstillgångar: 4 683
Kortfristiga skulder: 1 962
Justerat eget kapital: 2 845
Aktiekapital: 1 000
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 59,2%
Lönsamhet: 1,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,0%
Balanslikviditet: 238,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8%